Mikasept Sprej 500ml dezinfekční prostředek – dezitech
Točná 382/4
625 00 Brno
+420 736 288 951

Mikasept Sprej 500ml dezinfekční prostředek

152  s DPH 126  bez DPH

Český certifikovaný výrobce. Vysoce účinný koncentrovaný dezinfekční prostředek.

 

Není skladem

Popis

Vysoce účinný alkoholový dezinfekční a čistící prostředek pro dezinfekci malých ploch, zdravotnických prostředků, povrchů, předmětů. Obsah 500 ml.

Vlastnosti:

Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek pro dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Oblast použití:

  • Pravidelná hygienická dezinfekce na pracovištích, úřadech, školách, obchodů, restaurací, hotelů a zábavních centrech
  • Zdravotnická zařízení, operační sály, ambulance, lůžková oddělení, očkovací centra
  • Stravovací provozy, jídelny, potravinářský průmysl
  • Laboratoře, lékárny
  • Kosmetická péče
  • Farmaceutický průmysl

Skladování:

Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.

Upozornění:

Chránit před dětmi!

Minimální trvanlivost:

24 měsíců od data výroby

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Koncentrovaný MIKASEPT Sprej se pomocí rozprašovače aplikuje na plochu zbavenou viditelných mechanických nečistot. Plochy, nedostupná místa, povrchy předmětů, nástrojů se nechají zaschnout, neotírají se. Doporučené dávkování 40 – 50 ml/m² . Doba působení přípravku 1 – 3 minuty.

 Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky ( pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte. Při práci s MIKASEPTEM SPREJ nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

 

Bezpecnostni list Mikasept sprej

Všeobecné obchodní podmínky

 

envelopephonemap-marker